Pracownicy

Katedra i Zakład Toksykologii

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Marek Murias
Kierownik Katedry
Profesor zwyczajny
nr tel. 61641-8481

Sekretariat

 lic. Kamila Zagrodzka
Specjalista administracyjny
nr tel. 61641-8480
nr pokoju: B3.1.14
e-mail: k.zagrodzka@ump.edu.pl
e-mail: toksekre@ump.edu.pl

Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni

prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek
Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych
Profesor zwyczajny
nr tel. 61641-8483
nr pokoju: B3.1.16
e-mail: eflorek@ump.edu.pl
prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja
Profesor zwyczajny
nr tel. 61641-8485
nr pokoju: B3.1.17
e-mail: bzielin@ump.edu.pl
dr hab. n. farm. Hanna Piotrowska - Kempisty
Profesor zwyczajny
nr tel. 61641-8486
nr pokoju: B3.1.18
e-mail: hpiotrow@ump.edu.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska
Profesor UM
nr tel. 61641-8483
nr pokoju: B3.1.16
e-mail: kujawska@ump.edu.pl
 
dr hab. n. farm. Małgorzata Kucińska
Profesor UM
nr tel. 61641-8486
nr pokoju: B3.1.18
e-mail: kucinska@ump.edu.pl
dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
Adiunkt
nr tel. 61641-8485
nr pokoju: B3.1.17
e-mail: ksommerfeld@ump.edu.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr n. farm. Marta Szukalska
Adiunkt
nr tel. 61641-8483
nr pokoju: B3.1.16
e-mail: martan@ump.edu.pl
 
dr n. farm. Joanna Kowalówka-Zawieja
 
starszy wykładowca ze stopniem
nr tel. 61641-8485
nr pokoju: B3.1.17
e-mail: jzawieja@ump.edu.pl

Pracownicy Techniczni

mgr inż. Marta Siejak
Specjalista inżynieryjno-techniczny

nr tel. 61641-8485
nr pokoju: B3.1.17
e-mail: msiejak@ump.edu.pl

Katarzyna Kmiecik
Porządkowa
e-mail: kmiecikk@ump.edu.pl