Studenckie Koło Naukowe

Opiekun SKN: dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
Przewodnicząca Koła: Wiktoria Jiers od 2023 r.
2022-2023 - Hanna Tomaszewska
2020-2022 - Marta Wojtczak
2018-2020 - Daria Łączewna
2017-2018 - Agnieszka Frankowska
2016-2017 - Ewelina Krawczak
2014-2015 - Anna Grosicka
2013-2014 - Aleksandra Karolczak
Tematyka ogólna działalności SKN: Głównym celem działalności Studenckiego Koła Naukowego Toksykologii jest poszerzenie wiedzy z zakresu toksykologii analitycznej, doświadczalnej i klinicznej. Spotkania mają charakter teoretyczny jak i praktyczny, umożliwiając Studentom uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach naukowych, skierowanych przede wszystkim do młodych naukowców.
Obecnie SKN Toksykologii liczy 20 osób, a spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu.

 

 
Po okresie pandemii wróciliśmy do aktywności stacjonarnej !
Od marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną spotkania SKN Toksykologii są realizowane online przy pomocy platformy Teams. Zgodnie z planem praca koła rozpoczęła się w nowym roku akademickim 2020/2021.
Witamy nowych członków!
Plan spotkań SKN w nowym roku akademickim 2020-2021:
 I - 14 października 2020 r.  g. 18.00 (plik)
II - 30 listopada 2020 r. g. 18.00 (plik)
III - 21 grudnia 2020 r. g. 18.00 (plik)
IV - 29 styczeń 2021 r. g. 08.30 (plik)
V - 24 luty 2021 r. g. 19.00 (plik)
VI - 22 marzec 2021 r. g. 18.00 (plik)
VI - 29 kwietnia 2021 r. g. 18.00 (plik)
VII - 17 czerwca 2021 r. g. 18.00 (plik)
Sprawozdanie ze spotkania w ramach STDL - 18.03.2021 roku
18 marca br. Przewodnicząca SKN Toksykologii, Marta Wojtczak zaprezentowała działalność naszego koła na spotkaniu STDL.
Wypadła wspaniale, sami zobaczcie prezentację!
plik
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów - 25.11.2020 godz. 18:00
Udział wzięli: Marta Wojtczak, Patrycja Tomke
 Walne Zgromadzenie delegatów miało następujący przebieg:
Spotkanie podsumowało aktywność Studenckiego Towarzystwa Naukowego w roku akademickim 2019/2020. Podczas spotkania przedstawiono informacje dotyczące m.in. rejestracji koła, opłacenie składek członkowskich, finansowania delegacji oraz zgłaszaniu spotkań koła na stronie STN i sporządzania z nich odpowiednich raportów.
Ranking SKN z roku 2019/2020 obejmwał aż 97 kół.
SKN Toksykologii znalazło się na 39 pozycji.
Sporządziła Marta Wojtczak
 
Sprawozdanie z konferencji  – maj 2020r.
W dniach 28.05-30.05.2020r. w Poznaniu miał miejsce 20 Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców.  Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje prace w tym roku w wersji online z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie.
 
20th International Congress of Young Medical Scientists (ICYMS), Centrum  Biologii Medycznej, Poznan, 28 May to 30 May
plik
Wśród młodych naukowców nie zabrakło kolejny raz przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego Toksykologii działającego przy Katedrze Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W tym roku studenci przygotowali dwie prezentacje. Sylwia Kobyłka już po raz drugi brała udział w konferencji i przedstawiła w języku angielskim pracę pt. „Oxidative stress in patients treated and intoxicated with valproic acid”, którą jako magistrantka Katedry i Zakładu Toksykologii przygotowała w ramach pracy magisterskiej realizowanej pod okiem prof. dr hab. Barbary Zielińskiej-Psuja we współpracy z Oddziałem Toksykologii im. Dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu. Drugą prezentację przygotowała grupa studentów III i IV roku Analityki Medycznej, której rezultaty zaprezentował Mikołaj Danielewicz w języku angielskim pt. "Therapeutic Drug Monitoring of Levetiracetam - preliminary study of clinical usefulness".
 
Sprawozdanie ze spotkania połączonego: SKN Toksykologii i PTToks – grudzień 2019r.
„Hodowla pierwotna komórek ludzkich i zwierzęcych jako strategia poszukiwania ich właściwości macierzystych” dr hab. n. med. Bartosz Kempisty
Na wykładzie zostały opisane pierwotne hodowle komórek, np. fibroblastów,  komórek miazgi zęba, czy komórki galarety Whartona oraz badania pozwalające znaleźć właściwości komórek macierzystych. Komórki macierzyste cechują się ciągłym potencjałem proliferacyjnym, są samo odnawialne i mają zdolność do różnicowania się do każdej wyspecjalizowanej komórki. Hodowle komórkowe były badane pod kątem wytwarzanych związków charakterystycznych dla komórek macierzystych, badano również ich materiał genetyczny. Ciekawym sposobem zobrazowania była mikroskopia sił atomowych, która ukazywała obraz komórek badanych. Hodowla pierwotna tych komórek daje szansę na rozwój medycyny regeneracyjnej czy terapii komórkowej oraz stwarza możliwości leczenia takich chorób jak nowotwory, cukrzyca czy choroba Parkinsona.
Klaudia Kozłowska
Studenckie Koło Naukowe Toksykologii
UMP
Sprawozdanie z konferencji  – maj/czerwiec 2019r.
W dniach 30.05-01.06.2019 w Poznaniu miał miejsce 19 Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców.  Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje prace oraz wysłuchać prelekcji znamienitych gości takich jak: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki czy prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek.
Wśród młodych naukowców nie zabrakło przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego Toksykologii działającego przy Katedrze Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W swojej pracy reprezentantka naszego Koła – Sylwia Kobyłka – przedstawiła w języku angielskim pracę pt. „Cathinone derivatives acute intoxications suggesting amphetamine overdose”, którą studentki przygotowały we współpracy z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej, Katedrą i Zakładem Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oraz Oddziałem Toksykologii im. Dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan kongresu był niezwykle bogaty. Prelekcje odbywały się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, a sesje naukowe w Centrum Biologii Medycznej. Sesje podzielone były na kategorie tematyczne, m. in. neurologia z neurochirurgią i psychiatrią, onkologia z hematologią i radioterapią, zdrowie publiczne czy farmacja, gdzie aktywny udział odnotowano studentek naszego koła.
W ciągu trzech dni zostało przedstawionych blisko 250 prac, a uczestnicy mogli zgłębić wiedzę z różnych dziedzin. Udział w Kongresie był niezwykle pouczającym doświadczeniem ze względu na szeroki zakres nauk.
Daria Łączewna
Studenckie Koło Naukowe Toksykologii
UMP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z wizyty w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii – styczeń 2019r.
Dnia 25.01.2019r. wybrałyśmy się do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, które mieści się na poznańskim Umultowie. WCZT dysponuje unikatową, wysoko wyspecjalizowaną aparaturą do dyspozycji środowiska naukowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, chcących współpracować z Centrum. Miałyśmy okazję zobaczyć jedną z trzech zasadniczych części, jaką jest Centrum Technologii Biomedycznej  wraz ze Zwierzętarnią.
Dzięki uprzejmości kierownika Zwierzętarni – p. Adama Plewy – zapoznałyśmy się z pracą w tejże jednostce od wewnątrz. W pierwszej kolejności należało założyć specjalne ubranie ochronne a następnie przez śluzy przejść do sterylnej strefy. Tam dowiedziałyśmy się jakie zwierzęta są hodowane, jakie warunki musi spełniać taki obiekt, jak wygląda każdy dzień zwierzęcia laboratoryjnego oraz jakie są sposoby wykonywanych procedur i zabiegów na zwierzętach, włącznie z tomografią komputerową, podstawowymi badaniami hematologicznymi i biochemicznymi i ich uśmiercaniem. Oprowadzono nas również po świetnie wyposażonym laboratorium i przedstawiono plany na przyszłość w zakresie hodowania innych gatunków zwierząt.
Wizyta była niezwykle ciekawa i zachęcająca do dalszego rozwoju, gdyż ukazała nam dalsze możliwości rozwoju i potencjalne kierunki nowych badań. 
Daria Łączewna
Studenckie Koło Naukowe Toksykologii
UMP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie ze spotkania połączonego: SKN Toksykologii i PTToks – grudzień 2018r.
Dnia 13.12.2018r. odbyło się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Toksykologii połączone z seminarium poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, które miało miejsce w Katedrze Toksykologii przy ul. Dojazd 30 w Poznaniu.
Podczas spotkania miałyśmy okazję zapoznać się z członkami poznańskiego oddziału Polskiego  Towarzystwa Toksykologicznego. Mogliśmy również wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu Prof. dr hab. Krzysztofa Książka – kierownika UCA pt. „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Uczelnianym Centrum Aparaturowym, a boicie się zapytać”.
Spotkanie było bardzo pouczające. Dowiedziałyśmy się m. in. jak wygląda praca w Uczelnianym Centrum Aparaturowym, jakie doświadczenia są w nim przeprowadzone a także jak funkcjonuje tamtejsza zwierzętarnia.
 Daria Łączewna
Studenckie Towarzystwo Naukowe Toksykologii
UMP
Sprawozdanie z konferencji „Metodologia Badań Naukowych” – Poznań 2018r.
W dniu 11.12.2018r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Metodologia Badań Naukowych” zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
Wśród Wykładowców wprowadzających nas w tajniki statystyki i naukowego świata zaszczycili nas m.in Pan Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Michał Nowicki, a także Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Jarosław Walkowiak. Podczas Konferencji można było wysłuchać wykładów takich jak „DataScience w służbie otwartej i reprodukowalnej nauki”, „Wysokowydajne techniki analizy genomu w badaniach wad rozwojowych twarzoczaszki” czy „Zastosowanie nowoczesnych metod inżynierskich w medycynie”.
W programie zaplanowano również przerwę kawową a wiedza zdobyta podczas tego wydarzenia z pewnością przyniosła korzyści w trakcie przygotowań prac naukowych uczestników do innych konferencji.
Daria Łączewna
Studenckie Koło Naukowe Toksykologii
UMP
Szkolenia zewnętrzne (2017-2018)
Udział w konferencjach (2017-2018)
Komunikaty zjazdowe i publikacje (2017-2018)
A. Dzedzej, K. Sommerfeld-Klatta, A. Teżyk, M. Murias, B. Zielińska-Psuja. Rozpoznanie zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi z grupy syntetycznych kannabinoidów. IX Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu. Poznań, 7-8 IV 2018. Zeszyt streszczeń. Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018, s. 17.
A. Frankowska, K. Sommerfeld-Klatta, M. Łukasik-Głębocka, M. Murias, B. Zielińska-Psuja. Zagrożenia związane z użytkowaniem syntetycznych kannabinoidów. IX Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu. Poznań, 7-8 IV 2018. Zeszyt streszczeń. Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018, s. 18.
K. Cisowska, K. Sommerfeld-Klatta, M. Łukasik-Głębocka, M. Murias, B. Zielińska-Psuja. Rola i znaczenie badań toksykologicznych w zatruciach kannabinoidami. IX Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu. Poznań, 7-8 IV 2018. Zeszyt streszczeń. Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018, s. 19.
Nagrody i wyróżnienia (2017-2018)
Udział w konferencjach (2016-2017)
Komunikaty zjazdowe i publikacje (2016-2017)
M. Markowska, E. Krawczak, K. Piotrowska, M. Pilc, K. Sommerfeld-Klatta, M. Murias, B. Zielińska-Psuja. „Nowe pochodne fentanylu jako przyczyny ostrych zatruć”. VIII Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu. 8 IV 2017 r. Zeszyt streszczeń.
K. Piotrowska, K. Sommerfeld-Klatta, E. Krawczak, M. Markowska, M. Pilc, M. Murias, B. Zielińska-Psuja. „Aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem syntetycznych opioidów przez użytkowników dopalaczy. Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 6., Poznań : Wydaw. Młodzi Naukowcy, 2017
plik
Komunikaty zjazdowe (2014-2015)
K. Sommerfeld, M. Łukasik-Głębocka, A. Grosicka, P. Dąbrowska, M. Murias, B. Zielińska-Psuja. „Możliwości diagnostyczne w zakresie toksykologii laboratoryjnej – dane statystyczne. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „TYTOŃ a ZDROWIE”. Poznań, 2015.
Komunikaty zjazdowe (2013-2014)
K. Sommerfeld, M. Łukasik-Głębocka, A. Górzyńska, A. Karolczak, M. Nowak, M. Murias, B. Zielińska-Psuja. „Analiza zatruć substancjami psychoaktywnymi u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Toksykologii w latach 2009-2013. Konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego "Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii". Olsztyn, 16-19 IX 2014 r. Materiały konferencyjne. Olsztyn : Wydaw. UWM, 2014, s. 156-157.
 
plik
 

Studenci

Głównym celem działalności Studenckiego Koła Naukowego Toksykologii jest poszerzenie wiedzy z zakresu toksykologii analitycznej, doświadczalnej i klinicznej. Spotkania mają charakter teoretyczny jak i praktyczny, umożliwiając Studentom uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach naukowych, skierowanych przede wszystkim do młodych naukowców. Tematyka spotkań obejmuje aktualne zagrożenia toksykologiczne a przede wszystkim aspekty analityczne i diagnostyczne. Udział w SKN Toksykologii umożliwia zdobywanie m.in. wiedzy istotnej dla każdego analityka medycznego i farmaceuty z zakresu diagnostyki toksykologicznej zatruć. Członkowie SKN Toksykologii dotychczas prezentowali zdobytą wiedzę podczas Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Doktorantów i Młodych Naukowców, uczestnicząc aktywnie w Spotkaniach Młodych z Nauką oraz w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców.