< Cofnij

Posiedzenie PTTOKS Oddział w Poznaniu

1 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach posiedzenia PTToks Oddział w Poznaniu odbyło się seminarium, podczas którego dr hab. Małgorzata Kujawska, prof. UMP wygłosiła referat pt. „Grafen jako aktywny czynnik przeciwdziałający synukleinopatii?”.

Podczas wykładu omawiany był problem synukleinopatii i związane z tą patologią ograniczenia metod badawczych oraz przedstawiono przegląd aktualnie rozwijanych w fazie klinicznej czynników celujących w inkluzje a-synukleiny. Profesor Kujawska w oparciu o uzyskane wyniki badań i dane literaturowe przedstawiła potencjał nanostruktur grafenowych do bezpośredniego oddziaływania na patologiczne formy a-synukleiny. Wykład został poszerzony o doświadczenia prelegentki z pobytu naukowego w Japonii, gdzie realizowała prezentowane badania.